Een leerling kan gedurende het gehele schooljaar instromen bij de ISK.

Voor een aanmelding bij ISK Het Gooi, moet er eerst contact worden opgenomen met mevrouw Dijkgraaf of mevrouw Brandon. 

Zij zijn als volgt te bereiken:

Mail: isk-aanmelden@gsf.nl
Telefoonnummer: 035-8009944

Na deze aanmelding wordt er een uitnodiging per mail verstuurd voor het intakegesprek. Zo nodig vindt er ook een verlengde intake plaats als er een vermoeden voor extra zorg is.