In schooljaar 2023-2024 heeft ISK Het Gooi 21 klassen, waarvan 8 klassen in Laren en 13 klassen in Naarden. De groepsgrootte varieert van 10 tot 15 leerlingen per klas.

Op welke locatie je wordt geplaatst is afhankelijk van je taal- en/of onderwijsniveau. Elke leerling die bij ons start wordt op beide niveaus getoetst. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald in welke startgroep je begint en naar welke uitstroomgroep je gaat.

Leerlingen kunnen het hele jaar instromen. Om de rust in de groep te bewaren starten nieuwe leerlingen altijd op maandag.

Een week voor de kerstvakantie en twee weken voor de zomervakantie zullen leerlingen niet meer in een groep starten. Leerlingen die zich in die periodes aanmelden krijgen een aangepast startprogramma.

Op welke locatie je wordt geplaatst is afhankelijk van je taal- en/of onderwijsniveau.

Op welke locatie je wordt geplaatst is afhankelijk van je taal- en/of onderwijsniveau.

Locatie Laren Locatie Naarden
Kerklaan 6
Gooimeer 10a
1411 DD Naarden
035-800 99 44
isk-info@gsf.nl