Ben je ziek? 

Laat je ouder(s) of verzorger(s) dit voor 09.00 uur mailen naar isk-afwezigheid@gsf.nl

Vermeld hierbij:

  • voornaam;
  • achternaam;
  • klas;
  • datum;
  • reden van het verzuim. 

Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, melden zich af bij de verzuimcoördinator of de afdelingsleider. Als het nodig is, zal de school aangeven dat de leerling moet worden opgehaald. Eenmaal thuis, belt de leerling of een van de ouders/verzorgers naar de ISK, zodat men op school weet dat de leerling goed is aangekomen.

Tandarts, huisarts, specialist of andere instantie
Een bezoek aan de tandarts, de huisarts, specialist of andere instantie wordt zoveel mogelijk buiten lestijden om geregeld. Als dit niet mogelijk is, stellen de ouders/verzorgers/voogden de school daarvan vooraf telefonisch of schriftelijk op de hoogte.

Bijzondere omstandigheden
Als er sprake is van bijzondere familieomstandigheden, vragen ouders/verzorgers/voogd minimaal een week van tevoren schriftelijk verlof aan bij de verzuimcoördinator. Deze beoordeelt of het gevraagde verlof wordt toegekend en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders/voogden/verzorgers. Voor vakantie buiten de gewone vakanties om wordt geen toestemming gegeven.