Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen goed te kennen. Daarom organiseren wij aan het begin van het schooljaar een informatieavond of huisbezoek.

Ouders/verzorgers/voogden kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën altijd terecht bij de mentor, docent of de teamleider. Zij zijn uiteraard niet direct bereikbaar als ze voor de klas staan, maar proberen zo snel mogelijk te reageren op telefoontjes of brieven en e-mails. Met de ouders/verzorgers/voogden communiceren we via de mentor, de e-mail en fysieke brieven die wij aan de leerlingen meegeven.

Communicatie met leerlingen
Nieuwe leerlingen ontvangen een inlogcode voor de ICT systemen van ISK Het Gooi. Leerlingen krijgen ook een eigen e-mailadres. 

Iedere schooldag kunnen er wijzigingen in het lesrooster zijn, bijvoorbeeld omdat er een docent afwezig is. Via whatsapp of e-mail worden de leerlingen op de hoogte gesteld van eventuele roosterwijzigingen.