ISK is een afkorting voor Internationale Schakel Klas. De ISK verzorgt onderwijs voor niet Nederlandstalige kinderen van 12 tot 18 jaar die eerder in Nederland zijn aangekomen.

ISK Het Gooi heeft een regionale functie. De leerlingen komen uit het hele Gooi en soms zelfs van daarbuiten. Het kan gaan om kinderen die:

  • gevlucht zijn uit oorlogssituaties;
  • naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging of –vorming;
  • naar Nederland zijn gekomen omdat ouders in Nederland werken (expats);
  • langdurig met ouder(s) in het buitenland gewoond hebben, waardoor de kennis van de Nederlandse taal vervaagd is;
  • uit Nederlandstalige gebieden komen, maar voornamelijk onderwijs hebben gevolgd in een andere taal (denk aan de Antillen).

Op de ISK ligt de nadruk op kennismaking met de Nederlandse samenleving en het leren van de Nederlandse taal. De meeste leerlingen doen daar zo’n anderhalf jaar tot twee jaar over. Als hun taalniveau voldoende is, stromen ze door naar het reguliere onderwijs op een Nederlandse school/opleiding.

In de periode die de leerlingen bij ons doorbrengen, helpen we hen bij het vinden van hun plek in onze samenleving en we begeleiden ze naar hun volgende stap, passend bij hun mogelijkheden en talenten.