Wij willen als ISK een school zijn waar jij je veilig voelt, want een veilige school is belangrijk om goed te kunnen leren.

Algemeen uitgangspunt is dat leerlingen en medewerkers respectvol en vriendelijk met elkaar omgaan. Dit betekent dat een ieder zijn best doet voor een goed leef- en leerklimaat. Dit geldt zowel binnen als buiten de les. Op die manier zorgen wij samen voor een veilige school voor iedereen.  Om dat te bereiken zijn wel een aantal regels en afspraken nodig. Hieronder hebben we de belangrijkste regels en afspraken opgeschreven.  

We verwachten van je dat je je best doet om de les goed te laten verlopen.

Daarvoor is het belangrijk dat:

 • je op tijd in de les bent en je spullen bij je hebt;
 • je je in de les rustig gedraagt, oplet en de les niet verstoort door vervelend te doen of tijdens de les naar de wc te gaan;
 • je zelf ervoor zorgt dat je agenda in orde is en je je huiswerk maakt of toetsen voorbereidt
 • in de les mobiele telefoon, tablet enz. niet zichtbaar zijn en alleen gebruikt worden als de docent dat belangrijk vindt voor de les

Ook voor buiten de lessen om hebben we een aantal afspraken, zoals:

 • voorafgaande aan de lessen, tijdens de pauzes en vrije uren ben je in de aula, de centrale hal of op het schoolplein en maak je geen herrie met geluidspelers; alleen daar mag je eten en drinken en je ruimt zelf je eigen spullen op;
 • je fiets, brommer of scooter zet je in de daarvoor bestemde stalling en op het terrein loop je met je fiets, brommer of scooter aan de hand; je motor is uitgeschakeld;
 • jassen en hoofddeksels hang je aan de kapstok of doe je in je kluis;
 • je bent zelf verantwoordelijk voor meegebrachte waardevolle spullen; laat deze dus niet achter in lokalen, kleedkamers of in je jas aan de kapstok;

En dan nog een paar afspraken die in de hele school en binnen een straal van 150 meter buiten het hek van kracht zijn:

 • alcohol, drugs en wapens zijn verboden. Als je per se wilt roken en dat mag van je ouders, mag dat alleen buiten een straal van 150 meter vanaf het hek;
 • we staan ook geen energiedrankjes toe;
 • je mag zonder toestemming geen opnames maken, met een fototoestel, telefoon of wat dan ook, van mensen;
 • we hebben respect voor onze buurtbewoners en bezorgen geen overlast;
 • belangrijk is ook dat je voor de gymnastieklessen in de sporthal De Biezem de kortste route neemt; dus niet via de parkeerplaats

“Wij willen dat jij je hier veilig voelt, want op een veilige school kun je leren.”  

“Wij willen dat jij je hier veilig voelt, want op een veilige school kun je leren.”  

Alle onderstaande reglementen en regelingen zijn opgesteld door de GSF en te vinden op de site van de GSF.

 • Bezwaarregeling en Algemene Klachtenregeling
 • Gedrags- en integriteitscode
 • Electronische Informatie- en Communicatie- (EIC) reglement
 • Privacyreglement
 • GMR-reglement
 • MR-reglement
 • Statuten Gooise Scholen Federatie

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws