NT2 Expertisecentrum Het Gooi stelt zich ten doel om eraan bij te dragen dat iedere nieuwkomersleerling zijn of haar capaciteiten volledig kan ontwikkelen, op het juiste onderwijsniveau. Wij adviseren, verbinden en denken mee.

Een docent, mentor of ondersteuningscoördinator kan de eerste twee jaar na uitstroom de hulp inroepen van de ambulant begeleider met kennis en expertise van de doelgroep. Samen kijken we welke ondersteuning of begeleiding kan worden ingezet.
We bieden deze begeleiding aan voor leerlingen die op ISK Het Gooi gezeten hebben. Omdat we de leerling goed kennen, kunnen we meedenken over belemmerende en stimulerende factoren. Ook kan nog aanvullende informatie opgehaald worden bij de vroegere mentor van de ISK. Sowieso neemt het NT2 Expertisecentrum contact op met de school op het moment dat een nieuwkomer van de ISK is gestart. We kunnen dan meteen overleggen op welke wijze we verder gaan ondersteunen.

Hebben jullie vragen over de begeleiding aan nieuwkomersleerlingen, dan kunnen we met maatwerk ondersteuning bieden.
Dit kan op individuele basis zijn, bijvoorbeeld door een keer mee te kijken met een docent, en coaching te bieden, maar we kunnen zeker ook training bieden aan een team docenten.
Wil je bijvoorbeeld meer weten over wat het betekent, een nieuwkomer in de klas, of over lesgeven aan anderstalige leerlingen? Of wil je meer inzicht in een bepaalde cultuur en in hoe je cultuursensitief lesgeeft? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Heb je een vraag waarbij we onze expertise kunnen inzetten, dan denken we graag met je mee. Bijvoorbeeld of een leerling op de juiste plek zit, of hoe je het taalniveau van een leerling kunt meten. Ook zijn we graag gesprekspartner als er beleidsmatige afwegingen moeten worden gemaakt.

Het NT2 Expertisecentrum is ook de plek waar we kennis verzamelen, om die vervolgens weer te kunnen delen met de reguliere scholen. We zoeken naar passende oplossingen en maken hier een handreiking van waar alle scholen iets aan hebben.

Niets is zo tijdrovend als het wiel opnieuw moeten uitvinden. Als NT2 expertise centrum ondersteunen wij verschillende netwerken op het gebied van NT2 in de regio, waaronder het NT2 Netwerk van de Gooise Scholen Federatie. Wij geloven in de kracht van deze netwerken en brengen je graag in contact met onze partners.

Meer weten?

Waarom een NT2 Expertisecentrum Het Gooi?

Lees meer over onze werkwijze

Neem contact op!