Drie keer per schooljaar krijgen leerlingen een rapport mee naar huis. De mentor nodigt de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) uit om de voortgang en het rapport te bespreken en afspraken te maken.

rapportperiode 1: augustus – november

rapportperiode 2: december – februari

rapportperiode 3: maart – juni