Na het eerste jaar op de ISK zal een deel van de leerlingen doorstromen naar een tweede klas. Soms gebeurt dit ook al binnen het eerste jaar, afhankelijk van het moment in het jaar waarop de leerling start op de ISK en de ontwikkeling van de leerling. Na of in het tweede jaar stromen de leerlingen uit naar het reguliere onderwijs.

Drie leerroutes

Wij hanteren drie leerroutes (van langzaam tot snel lerend) waaraan zes uitstroomprofielen zijn gekoppeld.

Uitstroom is mogelijk naar het praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo. De uitstroomprofielen zijn gerelateerd aan één van de leerroutes zoals weergegeven in onderstaand schema. Soms komt het voor dat we een leerling doorverwijzen naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 

plaatje schema 

Doorstroommomenten 

Leerlingen stromen op meerdere momenten in het jaar door binnen de ISK, vaak gekoppeld aan de rapportperiodes. Uitstroom naar een reguliere school gebeurt meestal in het nieuwe schooljaar, maar het is ook mogelijk om tussentijds uit te stromen in overleg met de ontvangende school. 

Indien mogelijk lopen leerlingen ter voorbereiding op de overstap één of meerdere dagen mee met een reguliere klas op een reguliere school voor voortgezet onderwijs op hun eigen niveau. Als dit goed gaat, kan de ontvangende school aangeven dat het aantal dagen uitgebreid wordt of dat het zo goed gaat dat de leerling de overstap helemaal kan maken.