ISK Het Gooi biedt een veilige leeromgeving waar leerlingen gezien worden en waar op hun behoeften wordt ingespeeld, zowel op cognitief als sociaal emotioneel niveau. We bieden een leeromgeving die leerlingen stimuleert het beste uit zichzelf te halen.

Voor leerlingen bij wie dit niet vanzelfsprekend is, bieden wij ondersteuning. Samen met de leerling, de ouders/verzorgers en het team zorgen wij ervoor dat elke leerling de ondersteuning krijgt die de leerling nodig heeft, voor zover dit past binnen het schoolondersteuningsprofiel.

Net als alle scholen, kent ook de ISK een zorgplicht. Dit wil zeggen dat wij onze leerlingen passend onderwijs bieden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Als wij deze extra ondersteuning zelf niet kunnen bieden, zorgen wij ervoor dat op een andere school een passende plek gevonden wordt. Hiertoe werken wij samen met andere scholen in het Samenwerkingsverband Qinas.