Wet Medezeggenschap Scholen

In de Wet Medezeggenschap Scholen is de medezeggenschap binnen de Gooise Scholen Federatie geregeld. De GSF heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op het niveau van de GSF en een Medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau.

De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook gevraagd en ongevraagd advies en stemt al dan niet in met besluiten die over de eigen locatie gaan.

ISK Het Gooi is gevestigd in het schoolgebouw van College de Brink en heeft daarom een gezamenlijke Medezeggenschapsraad. 

Medezeggenschapsraad College de Brink en ISK Het Gooi

Afgevaardigden College de Brink

  • Dhr. M. Nederpel
  • Dhr. R. van der Roest
  • Dhr. M. Weidema
  • Mevr. van den Breul

Afgevaardigden ISK Het Gooi

  • Dhr. S. van Rijn
  • Mw. L. Smits