De ISK is voor veel leerlingen de eerste plaats waar zij kennismaken met de West-Europese cultuur. Om onderdeel van deze samenleving te kunnen zijn, is het belangrijk dat leerlingen inburgeren door kennis te hebben van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Uitgangspunt hierbij is verdraagzaamheid en respect voor elkaar.

ISK Het Gooi staat open voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing, maatschappijvisie, afkomst of andere individuele verschillen.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 12-18 jaar die de Nederlandse taal niet of nog nauwelijks beheersen en die korter dan twee jaar in Nederland zijn. 

In de (maximaal) twee jaren die de leerlingen op de ISK Het Gooi onderwijs volgen, bereiden wij hen voor op een overstap naar de beste passende vorm in hun onderwijsloopbaan en ondersteunen wij de leerlingen bij hun inburgering. 

Voor deze overstap zijn kennis van de Nederlandse samenleving en van de Nederlandse taal onmisbaar. Daarbij zijn de verschillen tussen onze leerlingen (taal, onderwijsniveau, leervermogen, ervaringen, achtergrond) groot en zijn veel van onze leerlingen afkomstig uit oorlogsgebieden waardoor zij een traumatisch verleden kunnen hebben.

De ISK staat open voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing, maatschappijvisie, afkomst of andere individuele verschillen.

De ISK staat open voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing, maatschappijvisie, afkomst of andere individuele verschillen.

Om onze leerlingen goed te kunnen begeleiden, hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  1. Er wordt geleerd in een veilig leer- en leefklimaat
  2. We geven onderwijs op maat in de vorm van persoonlijke leerroutes
  3. We hebben een breed aanbod en geven veel individuele begeleiding

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Aanmelding en toelating

Werken bij