Is extra verlof mogelijk?
De Leerplichtwet kent geen vrije dagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van tevoren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen.

Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. En in deze uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid.

Redenen voor toekennen van verlof door school:

 • Bruiloft t/m 3de familiegraad (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een trouwkaart en/of kopie trouwakte)
 • Verhuizing: maximaal 1 schooldag verlof
 • Overlijden bloed- of aanverwant (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een rouwkaart en/of akte van overlijden)
 • 25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum, 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of grootouders) maximaal 1 schooldag.

Redenen voor het NIET toekennen van verlof door school:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Goedkope tickets/vakantieaccommodatie in het laagseizoen
 • Tickets die als gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 • De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 • Samen reizen
 • Kroonjaren (verjaardagen)
 • Sabbatical
 • Wereldreis / verre reis
 • Bij verzuim zonder toestemming, wordt dit gemeld bij leerplicht.
 • Kort verlof (minder dan 10 dagen) aanvraag kan via het formulier dat u kunt downloaden op onze website.
 • Lang verlof (meer dan 10 dagen) kunt u het formulier downloaden via de website van het Regionaal Bureau Leerplicht of via de link op onze website.