Klas 2D2 en 2D3 naar het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

De leerlingen van leerjaar 2 bezochten voor het vak Burgerschap de Tweede Kamer in Den Haag.