De leerlingen van leerjaar 2 bezochten voor het vak Burgerschap de Tweede Kamer in Den Haag. In de Tweede Kamer zit de regering van Nederland waar ze beslissingen maken over wetsvoorstellen en waar politieke partijen met elkaar debatteren. Het was een erg leuke en leerzame dag.